Fornyelse af kørekort

Når du skal have lavet lægeattest i forbindelse med kørekort, skal du altid medbringe et billede af dig selv, der skal underskrives og stemples.

Du skal komme i god tid, da du inden selve konsultationen skal udfylde en side om dit helbred.

Der er fra 1/3 2015 kommet nye regler for fornyelse af kørekort. Du kan læse om dem herunder.

Nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort
Fra den 1. marts 2015 gælder nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort. Personer, der fornyer kørekort til gruppe 1 kategorierne (stor knallert, almindelig bil, motorcykel mv.) i forbindelse med udløb af gyldighedstiden, kan få udstedt kørekort med en gyldighedsperiode på 15 år, dog højest til indehaverens fyldte 75. år, uden at indlevere lægeattest. Dog skal personer, der tidligere har fået fastsat en kortere gyldighedstid, fortsat indlevere en lægeattest ved ansøgning om fornyelse af kørekort.

For dig, der har kørekort til almindelig bil, der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, betyder ændringen, at du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort i forbindelse med udløbet af gyldighedstiden og udgangspunktet er, at ansøgningen ikke skal vedlægges lægeattest.

Hvis du vil have en længere gyldighedstid end til det fyldte 75. år, kan du fra det fyldte 73. år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest. Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på udstedelsestidspunktet: Fyldt 73 år, men ikke 74 år: 3 år Fyldt 74 år, men ikke 80 år: 2 år Fyldt 80 år: 1 år.

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Ændringen om forhøjelse af den obligatoriske fornyelse gælder ikke for gruppe 2 kategorierne (lille lastbil, stor lastbil, lille bus, stor bus mv.) og erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse.

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne kræver altid lægeattest og fornyes for 5 år ad gangen frem til det fyldte 70. år. Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid: Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år: 2 år Hvis du er fyldt 80 år: 1 år.

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.