Alle gravide i Danmark tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser for at graviditeten kan forløbe bedst muligt for mor og barn, og for at der kan fødes et rask barn til det forventede fødselstidspunkt. Undersøgelserne hos lægen er gratis og indgår i et samspil med kontrol hos jordemoder og eventuelt svangreambulatorium på sygehuset. Før graviditeten planlægges er det en god ide at få råd vedrørende helbredsspørgsmål i forbindelse med graviditeten, ligesom det anbefales, at man allerede 3 måneder før graviditeten tager 1 tablet Folinsyre á 400 mikrogram dagligt.


Gravid?
·   Tests købt på apoteket til påvisning af graviditet er meget specifikke og pålidelige.
·   Graviditet kan påvises ved udebleven menstruation, men er prøven negativ på dette tidspunkt, og vedbliver menstruation at udeblive, gentages testen efter cirka 14 dage, hvor de fleste graviditeter vil kunne påvises.
·   Graviditetstest kan også udføres hos os ved aflevering af urinprøve.
Gravid!
·   Kontakt os snarest mhp planlægning af graviditetsundersøgelserne.
  Første graviditets undersøgelse foregår fra uge 8 og helst inden slutningen af uge 10. Du skal bestille tid ved en af vores sygeplejersker, hvor der vil blive taget blodprøver, urinprøve og startes på vandrejournal. Ugen efter skal du bestille tid ved lægen hvor der er svar på blodprøver og resten af papirerne udfyldes.
Her kan du få en oversigt over dine jordmoderbesøg. Tryk her

 Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Til dig der er gravid

Se også en oversigt over sundhedsstyrelsens pjecer her 

Du kan også få en masse information omkring din graviditet ved at trykke på følgende link: Gravid eller gravid igen.